CÁO PHÓ: Bà  MARIA  Đặng Thị Thành

CÁO PHÓ: Bà  MARIA  Đặng Thị Thành

Cáo Phó - Jun 26/06/2020

Ta là sự sống lại và là sự sống(Ga 11,25a)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô, gia đình chân thành kính báo :

 
Bà  MARIA  Đặng Thị Thành 

Sinh năm 1956 tại Ha Nam Ninh
đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 11giờ  thứ Tư 24-06-2020
Hưởng Thọ 
65 tuổi.
 

Nghi thức tẩn liệm lúc 15 giờ Thứ Tư 24-06-2020

Thánh lễ An táng cử hành vào lúc 06 giờ thứ Bảy 27-06-2020
tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Hòa.
sau đó linh cửu được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Kính xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện, để linh hồn Bà Maria sớm vào hưởng nhan thánh Chúa.

     
  Tang gia  kính báo