CÁO PHÓ: ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN TRỊNH

CÁO PHÓ: ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN TRỊNH

Cáo Phó - Aug 16/08/2021

Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25a)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô, gia đình  kính báo :

 Ông Giuse Nguyễn Văn Trịnh

là Phụ thân  Ông Giuse  Nguyễn Văn Chiến Trưởng Giáo khu Thánh Phêrô

Sinh năm 1947

Sau cơn đột quỵ, ông đã an nghỉ trong Chúa

lúc 03 giờ  thứ Hai, ngày 16 – 08 – 2021

Hưởng Thọ 74 tuổi

an táng Gx Lộ Đức, Giáo phận Xuân Lộc

Kính xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện, để linh hồn Ông Giuse sớm vào hưởng nhan thánh Chúa.

     Tang gia  kính báo