Bài giảng hàng tuần
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Bảy trong tuần thứ XV – TN : Người Tôi Trung Hiền Lành
17:52 02/10/2022
Bài giảng hàng tuần
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Kính Trọng Thẻ Đức Mẹ Man Côi do Cha Anrê Dũng Lạc Phạm Văn Phong Dòng Xitô chia sẻ.
17:43 18/09/2022
Bài giảng hàng tuần
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XIX TN-C do Cha Giuse Phạm Quốc Văn – Dòng Đaminh chia sẻ.
17:44 12/09/2022
Bài giảng hàng tuần
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIV TN-C do Cha Anrê Dũng Lạc Phạm Văn Phong Dòng Xitô chia sẻ.
05:58 23/08/2022
Bài giảng hàng tuần
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXI TN-C do Cha Giuse Phạm Quốc Văn – Dòng Đaminh chia sẻ.
18:17 15/08/2022
Bài giảng hàng tuần
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XIX TN-C Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời do Cha Anrê Dũng Lạc Phạm Văn Phong Dòng Xitô chia sẻ.  
17:58 08/08/2022
Bài giảng hàng tuần
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XIX TN-C do Cha Anrê Dũng Lạc Phạm Văn Phong Dòng Xitô chia sẻ.
20:11 10/07/2022
Bài giảng hàng tuần
Để minh chứng mình muốn làm môn đệ Chúa, muốn thuộc về Chúa, muốn bày tỏ lòng yêu mến Chúa, các tín hữu phải rộng rãi đón tiếp người của Chúa “Ai tiếp đón anh em là tiếp đón Thầy, và ai đón tiếp
06:19 06/01/2022
Bài giảng hàng tuần
Và khi chúng ta đã gặp Chúa, cũng như các đạo sĩ, chúng ta có thể trở về bằng lối khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể để mình bị giam hãm trong quá khứ hay thói quen của chúng ta. Con đường mà Chúa Giê su mở ra cho chúng ta luôn luôn mới. chúng ta hãy để cho Ngài hướng dẫn chúng ta.
17:30 14/11/2021
Bài giảng hàng tuần
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Và Thánh Lễ Ban Bí Tích Rước Lễ Lần Đàu Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.
17:08 07/11/2021
Bài giảng hàng tuần
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên Chủ Đề Phải Sống Thật Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.  
Giờ lễ giáo xứ Phú hòa
Nội dung Giờ
Thứ hai 17h30
Thứ ba 17h30
Thứ tư 17h30
Thứ năm 17h30
Thứ sáu 17h30
Thứ bảy 17h30
Chúa nhật
Lễ sáng 05h30
Lễ thiếu nhi 07h30
Lễ chiều 17h00
Chầu thánh thể vào đầu thứ năm đầu tháng 19h00
Rửa tội các em thiếu nhi vào sáng thứ bảy đầu tháng 08h00
tHỦ TỤC HÔN PHỐI
HỒ SƠ HÔN PHỐI
Chuẩn bị trước khi trình cha sở
  • Giấy xác nhận của Trưởng Giáo họ.
  • Giấy giới thiệu của cha xứ bên kia.
  • Chứng chỉ Rửa tội không quá 6 tháng.
  • Chứng chỉ Thêm sức.
  • Chứng chỉ Giáo lý Hôn nhân.
  • Giấy chứng nhận Kết hôn (bản sao).
  • Đại diện cha mẹ hai bên.
Cha sở giải quyết tất cả các giấy tờ liên quan đến thủ tục hôn phối, vào lúc 19g00 thứ Ba hàng tuần.