[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXV TN-C CHỦ ĐỀ THIÊN CHÚA HAY TIỀN CỦA

Bài giảng hàng tuần - Sep 18/09/2022

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XIX TN-C do Cha Giuse Phạm Quốc Văn – Dòng Đaminh chia sẻ.