[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ PHẢI SỐNG THẬT NHAU NĂM B THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Nov 07/11/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên Chủ Đề Phải Sống Thật Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.