Video
06:53 29/11/2019
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến việc bảo vệ sự sống, như khẩu hiệu chuyến viếng thăm Nhật và lưu ý đặc biệt đến nhiều người Nhật ngày nay đánh mất ý nghĩa sống
06:54 25/11/2019
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bài giảng của ĐTC tại Nagasaki về người trộm lành hoán cải giữa đường biên cuối cùng cuộc đời
23:04 24/11/2019
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha gặp gỡ các nạn nhân 3 đại họa tại trung tâm hội nghị Bellesalle Hanzomon
23:00 24/11/2019
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Hiroshima là nơi đã bị Hoa Kỳ ném bom nguyên tử vào ngày 6 tháng 8, 1945 giết chết 126,000 thường dân
16:39 23/11/2019
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha đến phi trường Haneda của Tokyo, Nhật Bản
08:03 23/11/2019
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của thủ đô Bangkok
06:33 21/11/2019
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Hôm nay thứ Tư 20 tháng 11, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố một sứ điệp video của Đức Thánh Cha gởi cho giới trẻ Việt Nam nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ ở Miền Bắc.
06:28 21/11/2019
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Nhà nước Thái Lan chào đón ĐTC Phanxico tại Văn phòng Chính phủ
14:30 20/11/2019
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Lúc 7 giờ tối, Thứ Ba, 19 tháng 11, Đức Thánh Cha đã khởi hành từ sân bay Fiumicino của Rôma để bay sang Bangkok, bắt đầu chuyến tông du thứ 32 của Đức Thánh Cha bên ngoài Italia.
13:42 20/11/2019
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
chúc các bạn trẻ Công giáo Việt Nam ngày càng đào sâu kinh nghiệm đức tin, và nhiệt huyết đến với “những người có quyền và đang đợi được nghe Lời Tin Mừng” trong tư cách những người Việt hết lòng với quê hương đất nước!