Năm Đức Tin
Năm Đức Tin
ĐỐI THOẠI NĂM ĐỨC TIN: TÔN GIÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ: KINH TẾ, XÃ HỘI, THIÊN ĐÀNG.
22:47 24/03/2014
Năm Đức Tin
Đức tin thật sự không phải là kết quả của việc chấp nhận xuông một số tín điều nào đó là đúng, hoặc là tuyên xưng những tín điều ấy ra một cách thật mạnh mẽ, rao giảng những tín điều ấy thật hùng hồn, như rất nhiều Kitô hữu đang làm
22:46 24/03/2014
Năm Đức Tin
Để làm nổi bật kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II và 20 năm phát hành Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, Đức Bênêđictô XVI đã công bố Năm Đức Tin, bắt đầu vào ngày 11 tháng 10 và kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2013. Năm Đức Tin nhằm […]
22:46 24/03/2014
Năm Đức Tin
“Lạy Trái Tim Chúa Giêsu bị đâm thâu, xin hãy mở cửa kho tàng đức tin cho con”.
22:46 24/03/2014
Năm Đức Tin
Thứ nhất, sự sống đời đời hệ ở chỗ con người được hiệp nhất với Thiên Chúa. Chính Ngài là phần thưởng và là cùng đích cho mọi lao nhọc của chúng ta
22:46 24/03/2014
Năm Đức Tin
Kinh Lạy Cha diễn tả sự đáp trả của con người, cầu xin ơn Chúa để có thể thực hành những điều Chúa dạy (Mười điều răn).
22:46 24/03/2014
Năm Đức Tin
Thiết tưởng nên dịch lại là “(Tôi tin) sự hiệp thông trong Hội thánh; ơn tha tội”. Dù sao, trong bài này, thánh Tôma đi theo một hướng rất độc đáo.
22:46 24/03/2014
Năm Đức Tin
Thánh Linh không chỉ thánh hóa linh hồn những người thuộc về Hội thánh nhưng do quyền năng của Ngài, thân xác của chúng ta sẽ được sống lại.
22:46 24/03/2014
Năm Đức Tin
“thánh thiện”: đây không phải là sự thánh thiện của các phần tử Giáo hội, nhưng là sự thánh thiện nhờ được kết hợp với Thiên Chúa, nhờ ơn Ngài tuyển chọn.
22:46 24/03/2014
Năm Đức Tin
Như đã nói trong bài trước, thánh Tôma chia kinh Tin kính làm 12 đoạn. Đoạn 1 bàn về Thiên Chúa tạo dựng. Từ đoạn 2 trở đi, chuyển sang Đức Kitô
22:46 24/03/2014
Năm Đức Tin
Tiếp tục giải thích kinh Tin Kính, thánh Tôma bước sang đoạn thứ ba, bàn về mầu nhiệm Nhập thể. Chúng ta có thể chia thành ba mục