Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Chỉ người Công Giáo mới được cứu độ?
Chỉ người Công Giáo mới được cứu độ?

Chỉ người Công Giáo mới được cứu độ?

Hỏi đáp - Mar 24/03/2014

Chúa Giêsu xuống trần gian để mang ơn cứu độ ấy của Thiên Chúa đến cho mọi người qua hy sinh khổ nạn thập giá

Hỏi: Xin Cha cho biết có phải chỉ những ai gia nhập Giáo Hội Công Giáo thì mới được cứu rỗi phải không ?

Trả lời: Thiên Chúa tạo dựng con người chỉ vì yêu thương vô vị lợi nên Ngài “ muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1Tm 2:4). Chúa Giêsu xuống trần gian để mang ơn cứu độ ấy của Thiên Chúa đến cho mọi người qua hy sinh khổ nạn thập giá. Nghiã là nhờ Chúa Kitô vâng phục và hy sinh mà muôn người thuộc mọi dân tộc và ngôn ngữ sẽ được cứu độ như dân thánh đã ca tụng Chúa trong Sách Khải Huyền:
“ Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong
vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người
thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ
thuộc mọi nước mọi dân.” (Kh 5:9).

Đây là niềm tin của Giáo Hội về tính phổ quát của ơn cưú độ (universality of salvation) nhờ công nghiệp vô giá của Chúa Giêsu –Kitô. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa tạo dựng con người với hai đặc tính độc đáo là loài có lý trí và tự do (intelligence and free will) nên con người có quyền chọn lựa hay khước từ ơn cứu độ đó trong cuộc sống trên đời này. Và Thiên Chúa sẽ tôn trọng sự lựa chọn của những ai không muốn lãnh nhận ơn cưú độ của Ngài.

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội trên Đá Tảng Phêrô như chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng Thánh Matthêu :
“ Anh là Phêrô, nghiã là Tảng đá, trên Tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” ( Mt 16:18).

Hội Thánh đó chính là Giáo Hội Công Giáo ngày nay như Thánh Công Đồng Vaticanô II đã dạy trong Hiến Chế Tín Lý Ánh Sáng Muôn Dân (Lumen Gentium) :
“ Đó là Giáo Hội độc nhất của Chúa Kitô được chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền………. Giáo Hội ấy tồn tại trong Giáo Hội Công Giáo do Đấng kế vị Phêrô và các Giám Mục hiệp thông với Ngài điều khiển..” (x. LG, số 8).

Chúa Kitô đã thiết lập Giáo Hội như phương tiện cần thiết để chuyên chở ơn cứu độ của Người đến cho tất cả những ai thành tâm thiện chí muốn lãnh nhận để được sống hạnh phúc đời đời trong Nước Thiên Chúa. Các Thánh Giáo Phụ (Church Fathers) xưa kia đã ví Giáo Hội như Chiếc Tàu của ông Noe đã cưú người và mọi sinh vật trên đó khỏi chết trong cơn hồng thủy.Vì thế các Ngài đã dạy rằng : “Ngoài Giáo Hội không có ơn cứu độ”(No salvation outside the Church).

Dựa vào Kinh Thánh và Truyền Thống, Thánh Công Đồng Vaticanô II cũng dạy tín lý như sau liên quan đến sự cần thiết phải nhờ Giáo Hội để lãnh ơn cưú chuộc của Chúa Kitô :
“ Những ai đã biết rằng Giáo Hội Công Giáo, được Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa Giêsu-Kitô, như phương tiện cứu rỗi cần thiết, mà vẫn không gia nhập hoặc không muốn kiên trì sống trong đó thì không thể được cứu rỗi.” (x. LG,số 14; SGLGHCG, số 846)

Câu trên trước hết áp dụng cho các tín hữu Công Giáo đã gia nhập Giáo Hội qua phép Rửa và lớn lên nhờ Phép Thêm Sức, Phép Thánh Thể và các bí tích khác. Nhưng nếu không kiên trì sống đức tin, đức cậy và đức mến như Phúc Âm đòi hỏi, hoặc tự ý rời bỏ Giáo Hội để gia nhập một Giáo Hội nào khác thì không thể được cứu độ như Công Đồng đã dạy trên đây.
Nghĩa là , dù đã gia nhập Giáo Hội qua cửa ngõ phép Rửa, nhưng nếu không sống những cam kết của bí tích này là tin và yêu mến Chúa trên hết mọi sự và khước từ mọi tội lỗi thì ơn phép rửa tội sẽ ra vô ích và việc gia nhập Giáo Hội cũng không giúp đem lại ơn cứu độ vì “ tuy thể xác họ thuộc về Giáo Hội nhưng tâm hồn họ không ở trong Giáo Hội.” ( cf. LG, số 14) Như thế, không có nghĩa là cứ gia nhập Giáo Hội Công Giáo là đương nhiên được cứu độ, mặc dù đây là phương tiện hữu hiệu để được ơn ấy.

Ngược lại , đối với những người không gia nhập vì không có đức tin và không biết đến Giáo Hội Công Giáo là phương tiện chuyên chở ơn cứu độ của Chúa Kitô. Nhưng nếu họ sống ngay lành và trong thâm tâm vẫn luôn tìm kiếm chân lý là chính Thiên Chúa, thì họ vẫn có thể được cưú rỗi như Giáo Hội dạy sau đây :
“ Đúng thế, những người không do lỗi của mình mà không biết đến Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và nhờ ơn sủng của Ngài mà hành động để làm trọn thánh ý Ngài theo như lương tâm của họ mặc khải ï và truyền dạy cho họ, thì những người này có thể đạt tới ơn cưú độ muôn đời.”
(x. SGLGHCG, số 847; LG, số 16).

Tóm lại, gia nhập Giáo Hội Công Giáo là cần thiết để lãnh ơn cưú độ của Chúa Cưú Thế Giêsu. Nhưng phải kiên trì sống trong Giáo Hội này và thực hành tốt những gì Giáo Hội giảng dạy nhân danh Chúa Kitô, vì “ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” (Lc 10:16) .

Do đó, không thể lý luận rằng Đạo nào cũng tốt, phương tiện nào cũng hay để khước từ gia nhập Giáo Hội Công Giáo hoặc không kiên trì sống trong Giáo Hội này thì không thể được cưú rỗi như Giáo Hội đã dạy.

Ước mong những điều giải thích trên đây giải đáp thoả đáng câu hỏi được đặt ra và giúp cho quí tín hữu khắp nơi hiểu rõ vấn đề quan trọng này.

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

__________________