ĐI THEO TIẾNG GỌI

ĐI THEO TIẾNG GỌI

Thánh Matthêu Bổn Mạng - Mar 24/03/2014

Anh chàng thu thuế năm xưa, Hôm nay chỉ biết say sưa Nước Trời. Và anh hiến trọn cuộc đời, Quyết theo Đức Chúa giảng lời của Cha.

Anh chàng thu thuế năm xưa,

Hôm nay chỉ biết say sưa Nước Trời.

Và anh hiến trọn cuộc đời,

Quyết theo Đức Chúa giảng lời của Cha.

Dẫn đưa những kẻ lạc xa,

Trở về đoàn tụ trong nhà thân thương.

Chẳng ai còn bị vấn vương,

Bởi bao tội ác tai ương oán hờn.

Chính nhờ gặp Đấng Chí Tôn,

Ấy là Thiên Chúa cội nguồn phúc ân.

Loài người đổi mới canh tân,

Ở trong ân sủng Thánh Thần tình yêu.

Xác hồn quả thật phong nhiêu,

Như cành nho tốt sinh nhiều quả hoa.

Cuối đời tất cả về nhà,

Muôn đời vui sống bên Cha nhân lành.

Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó.
Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9,9).

Hai Tê Miệt Vườn