GIẢI THÍCH TỪ NGỮ MOTU PROPRIO

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ MOTU PROPRIO

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

Một « motu proprio », được đích thân Đức Giáo Hoàng ký bằng tiếng la-tinh. Thư không có dấu niêm, không có ký phê chuẩn, thường được soạn bằng tiếng la-tinh hoặc tiếng Ý, gồm hai phần:

Trong thời gian qua, khi đưa tin về ý định của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI cho phép sử dụng rộng rãi hơn Thánh lễ bằng tiếng la-tinh và đề cập nhiều lần đến cụm từ «Motu proprio». BTGH xin giải thích cụm từ nầy.

Trong ngành ngoại giao của Vatican, MOTU PROPRIO (Latinh, sử dụng nguyên ngữ) là một bức tông-thư do Đức Giáo Hoàng gửi theo sáng kiến riêng của Ngài. Thư bắt đầu bằng:

+ Tôn danh của Đức Giáo Hoàng.

+ Một « motu proprio », được đích thân Đức Giáo Hoàng ký bằng tiếng la-tinh. Thư không có dấu niêm, không có ký phê chuẩn, thường được soạn bằng tiếng la-tinh hoặc tiếng Ý, gồm hai phần:

– một phần trình bày các lý do thúc đầy Đức Thánh Cha đi tới quyết định, kết thúc bằng một công thức có nội dung : »vì những lý do đưa ra trên đây, qua tông thư do chính chúng tôi gửi, chúng tôi thiết lập và quyết định điều sau đây :…. »
– một bảng liệt kê những biện pháp đã ra.

« Motu proprio » đầu tiên có niên đại 1484, thời Đức Giáo Hoàng Innocent IV.

__________________