Giáo hội Công giáo Đông phương gồm có các Giáo hội nào?

Giáo hội Công giáo Đông phương gồm có các Giáo hội nào?

Hỏi đáp - Mar 24/03/2014

Để có cái nhìn tổng quát và dễ nhớ, ta có thể liệt kê các Giáo hội thuộc Giáo Hội Công giáo Đông phương theo từng nhánh giáo hội gốc do các thánh Tông đồ đã đích thân rao giảng cho

H. Giáo hội Công giáo Đông phương gồm có các Giáo hội nào?

T. Để có cái nhìn tổng quát và dễ nhớ, ta có thể liệt kê các Giáo hội thuộc Giáo Hội Công giáo Đông phương theo từng nhánh giáo hội gốc do các thánh Tông đồ đã đích thân rao giảng cho. Ví dụ :

Thánh Giacôbê rao giảng tại Giêrusalem

Thánh Marcô tại Alexandria :
-gh Coptic,
-gh Alexandria

Thánh Phêrô và Phaolô rao giảng và chết tại Roma:
-gh Công giáo Roma

Thánh Matthêu và Thomas rao giảng tại Antioch :
-gh Maronite,
-gh Syria,
-gh Chaldea,
-gh Malabar,
-gh Malankar .

Thánh Anrê rao giảng tại Byzance (Constantinople):
-gh Belarusia,
-gh Bulgaria,
-gh HyLạp,
-gh Hungaria,
-gh Italo-Albania,
-gh Krizevci,
-gh Melkite,
-gh Romania,
-gh Russia,
-gh Rusyn,
-gh Slovak,
gh Ukrania.

Thánh Giuđa và Barthôlômêô :
gh Armenia ,
gh Georgia .

 
Xin giải thích về Giáo Hội Công giáo Byzantine.

T. Giáo Hội Công giáo Byzantine bắt nguồn từ các tông đồ. Sau ngày Hiện xuống, các Ngài tản mác khắp tứ phương để rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kytô, bắt đầu từ Giêrusalem, sau đó cho các Dân Ngoại Gentiles.

Có lẽ trung tâm quan trọng đầu tiên các Ngài tới rao giảng là Antioch. Dân chúng ở đây, cũng như khắp một nữa phần đế quốc Lamã phía Đông (Đông phương) nói tiếng Hy Lạp, có văn hoá Hy Lạp, và dĩ nhiên, suy nghĩ cũng như lý luận theo lối Hy Lạp.

Như thế khắp vùng Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, nghĩa là chung quanh vùng biển Égée, biển Caspienne, các thành phố, các quốc gia, khi trở lại Công Giáo đều đóng góp bản sắc văn hoá của mình vào thế giới Công Giáo.

Ngay từ những thế kỷ đầu đã có hai truyền thống lớn trong Kytô giới . Đó là truyền thống Latinh, (hay Roma, hay Tây Phương), và truyền thống Hylạp hay Byzantine (còn gọi là truyền thống Đông Phương ).

Khi Hoàng đế Constantine, vào năm 325, dời đô từ Roma sang Constantinople ( hay Byzantine sau này) thì Constantinople ban đầu trở thành môt đối trọng, sau trở thành một đối thủ của Roma. Và vì Constantinople lại là một trung tâm quyền lực và văn hoá lớn, nên ảnh hưởng mạnh của nó bao trùm và để lại dấu ấn trên mọi địa hạt kể cả tôn giáo khắp vùng đế quốc phía Đông.

Vì thế các giáo hội Đông phương này đều mang chung một tính từ : Giáo hội (mang bản sắc) Byzantine

Cái bản sắc này bao gồm giáo lý, nghi thức phụng vụ thần học và nhất là linh đạo chịu ảnh hương nặng nề của Constantinople. Các giáo hội ấy đều dùng từ “Chính thống” (Orthodox) để chỉ về mình.

Các Giáo hội Công giáo Chính thống Đông phương này đều hiệp thông trọn vẹn với Roma, và vẫn coi Ngài là Đầu Hội Thánh.

Có đến 9 Giáo hội Công Giáo mang bản sắc (viết nhấn mạnh như thế để dễ hiểu) Byzantine. Đó là các Giáo hội tại :

1 tại Belorussia (chừng 30,000 giáo dân),
2 tại Bulgary ( chừng 15,000),
3 tại HyLạp (chừng 2300),
4 tại Hungary,
5. Vùng Italio-Albanian- 61,597
6. Giáo hội Melkite – 1,146,778
7. tại Romanian- 1,562,979
8. Tại Ruthenia- 461,555
9. Giáo hội Slovak- 400,00
10. tại Ukrania- 4,194,900
11. Giáo Hội vùng Krizevei- 48,770
12. Tại Albanian
13. Và tại Nga, Russia

__________________