Giáo Khu III – Thánh Martino

Giáo Khu III – Thánh Martino

60 năm hồng ân - Apr 23/04/2019

Thành lập Giáo khu III:

Năm 1993 Cha Giuse Đinh Quang Thịnh đặc trách giáo xứ Phú Hòa, thời gian này giáo dân gia tăng  nên giáo xứ chia làm 6 Giáo  khu. 
Ngày 06-02-1994, Cha Giuse Đinh Quang Thịnh cho bầu đại diện các Giáo khu.

 • Trưởng khu: Ông Nguyễn Văn Kỳ
 • ​Phó khu : Bà Hoàng Thị Hướng

Ngày 26-5-1998 Cha Đaminh  Trần Đức Công  cho bầu lại Hội đồng mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 04 năm

 • Trưởng Khu:  Ông Nguyễn Quốc Tuấn
 • Phó Khu: Bà Cecilia Võ Thị Hương.
 • Kẻ liệt : Ông Phêrô Nguyễn Tịnh
 • Thư ký, thủ quỹ : Bà Jacquetich Hòang Thị Thanh Gương

Ban điều hành Giáo khu 3 và đã nhận Thánh Martinô làm bổn mạng, kính Ngài vào 3-11 hàng năm.
Đầu tháng 4-2008 Cha sở tiên khởi Antôn Mai Đức Huy, cho bầu lại Hội đồng mục vụ Giáo xứ với nhiệm kỳ 3 Năm.

Ban điều hành giáo  khu 3 hiện nay 

 • Trưởng khu : Giuse Phạm Quốc Cang
 • Phó khu I : Phêrô. Ngô Quốc Hùng
 • Phó khu II: Cosma Hoàng Minh Thành
 • Thư ký : Phêrô Đỗ Tri Thức
 • Thủ quỹ: Tôma Nguyễn Đức Chung

Giáo khu Thánh Martinô bao gồm:

 • Hộ gia đình:  98
 • Số nhân danh 391: gồm 190 Nam và 201 nữ.

HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ

Cộng đoàn đọc kinh liên gia trong tháng Mân CôiThánh lễ mừng kính Thánh Pherô bổn mạng giáo khu 

HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI

Tăng quà chúc thọ những cụ cao niên và các em học sinh giỏi


 

Ban điều hành chúc Tết và tặng quà “Xuân Yêu Thương”