Giáo Khu V – Thánh Phaolo

Giáo Khu V – Thánh Phaolo

60 năm hồng ân - Apr 24/04/2019

Thành lập Giáo khu V:

Năm 1993 Cha Giuse Đinh Quang Thịnh đặc trách giáo xứ Phú Hòa, thời gian này giáo dân gia tăng  nên giáo xứ chia làm 6 Giáo  khu. 
Ngày 06-02-1994, Cha Giuse Đinh Quang Thịnh cho bầu đại diện các Giáo khu.

 • Trưởng khu: Ông Lê Ngọc Hải
 • ​Phó khu : Bà Võ Thị Hương

Ngày 26-5-1998 Cha Đaminh  Trần Đức Công  cho bầu lại Hội đồng mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 04 năm
Ban điều hành Giáo khu 5 và đã nhận Thánh Phaolo làm bổn mạng

 • Trưởng Khu:  Ông. GioanBt Tạ Đức Cậy
 • Phó Khu: Ông Giuse Lê Thế Khâm
 • Thư Ký : Ông Matthêu Phạm văn Xuân

Ban điều hành Giáo khu 5 và đã nhận Thánh Phaolô Trở lại làm bổn mạng, kính Ngài vào 25-1 hàng năm.
Đầu tháng 4-2008 Cha sở  tiên khởi Antôn Mai Đức Huy, cho bầu lại Hội đồng mục vụ Giáo xứ với nhiệm kỳ 3 Năm.

Ban điều hành  giáo khu 2 hiện nay

 • Trưởng khu : Giuse Phạm Văn Thông
 • Phó khu I : Gioan Bt Hồ Quang Nhật (mất)
 • Phó khu II: Phaolô Maria Lê Văn Mỹ
 • Thư ký: Vincente Nguyễn Công Quốc
 • Thủ quỹ : Phaolô Lưu Thành Trí

Giáo khu Thánh Giuse  bao gồm:

 • Hộ gia đình:  151
 • Số nhân danh 624: gồm  301 Nam và 323 nữ.

HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ

Cộng đoàn đọc kinh liên gia trong tháng Mân CôiThánh lễ mừng kính Thánh Pherô bổn mạng giáo khu

HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI

Ban điều hành tổ chức phát quà người cao niên và khó khăn

 

Giáo khu hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu