Giáo xứ kết thúc tam nhật tĩnh tâm

Giáo xứ kết thúc tam nhật tĩnh tâm

Tin Giáo Xứ - Aug 23/08/2014

Sau ba buổi tĩnh tâm thật sự là những khoảng lặng cần thiết để mỗi Kitô hữu nhận ra mình cần làm gì để có thể gìn giữ, bảo vệ và thăng hoa mối tình thiêng liêng cao đẹp với Thiên Chúa – nguồn hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu.

Hôm nay là ngày cuối của buổi tam nhật tĩnh tâm, chúng ta được mời gọi hướng đến Chúa Thánh Thần, là Đấng Chúa Cha ban cho chúng ta. Để chúng ta được lãnh nhận ơn tha thứ, bình an. Chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ này để xin tạ ơn Chúa. Vì hồng ân Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta, có những ngày tĩnh tâm vừa qua và chúng ta cũng xin ơn Chúa Thánh Thần đến chiếu soi từng tâm hồn chúng ta, để mỗi người trở nên thành nhân chứng của Chúa Giêsu.

Cha GioanBt đã hướng dẫn cộng đoàn tập hát trước, để giờ sám hối thêm phần sốt sắng.

Sau khi Cha GioanBt giảng phòng là ghi thức thống hối giúp giáo dân hướng tâm hồn và quay về với Chúa.

Ông chủ Tịch thay mặt cộng đoàn cám ơn Cha GioanBt

Phần giảng phòng hôm nay với chủ đề “Ơn Chúa Thánh Thần" Cha Gioan Baotixita đã đưa ra nhưng gợi ý để chúng ta suy gẫm.

– Chúa Giêsu nói với người Do Thái, nếu họ ở trong lời Chúa, thì sẽ ở trong sự thật, và sự thật sẽ giải phóng họ. Mà làm sao họ ở trong lời Chúa được?

– Chúng ta suy ngẫm Tin mừng Thánh Gioan 16,12 Chúa Giêsu nói với các môn đệ, bây giờ những lời Thầy nói đây, Anh em không chịu nổi hay như đoạn kinh thánh Gioan 16,13 khi mà thần chân lý đến, Đấng bảo trợ đến Ngài sẽ dẫn Anh em đến sự thật toàn vẹn.

– Tin mừng Thánh Gioan 8, 32 trong lời Chúa, thì mới ở trong sự thật mà muốn đến sự thật thì phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần chúng ta mới đến Chúa Giêsu.

– Chúa Thánh Thần hằng ở trong con người, để tha tội cho con người, nâng đỡ con người.

– Chúng ta có ý thức thưc sự, Chúa Thánh  Thần có đang ở trong với chúng ta không? ở với chúng ta có những biểu hiện nào?

– Chúng ta xám hối, vì chúng ta không đi theo ánh sáng của Chúa Thánh Thần.

Xin click để nghe audio bài giảng

Sau bài giảng là những phút tĩnh tâm, để mọi người cùng lắng đọng tâm hồn hướng về Thiên Chúa và thống hối những lỗi lầm mà gây ra cho anh chị em và đôi khi còn xúc phạm đến Chúa.

Sau ba buổi tĩnh tâm từ ngày 7-9/4/2014, thật sự là những khoảng lặng cần thiết để mỗi Kitô hữu nhận ra mình cần làm gì để có thể gìn giữ, bảo vệ và thăng hoa mối tình thiêng liêng cao đẹp với Thiên Chúa – nguồn hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu.

Trước khi kết lễ ông Chủ tịch thay mặt  cộng đoàn giáo xứ, có lời tri ân đến cha GioanBt đã giúp giáo dân có được tam nhật tĩnh tâm hết sức sốt sắng và giúp giáo dân nâng cao tâm hồn để bước vào tuần Thánh.

Audio: GioanKim Long

Bài&ảnh: ThucDo