Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Gx Phú Hòa: Thánh Lễ Giao Thừa
Gx Phú Hòa: Thánh Lễ Giao Thừa

Gx Phú Hòa: Thánh Lễ Giao Thừa

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Giáo xứ đã tổ chức nghi thức đón giao thừa, để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một năm qua tràn đầy hồng ân, nhất là trong năm thánh 2010.Trong những giờ khắc linh thiêng nay, Cha xứ và cộng đoàn hợp ý cầu nguyện để cảm tạ Thiên Chúa.

Phú Hòa-lúc 21:30 ngày 2-2-2011. Giáo xứ đã tổ chức nghi thức đón giao thừa, để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một năm qua tràn đầy hồng ân, nhất là trong năm thánh 2010.Trong những giờ khắc linh thiêng nay, Cha xứ và cộng đoàn hợp ý cầu nguyện để cảm tạ Thiên Chúa.

Trong phần chia sẻ, Cha xứ cũng nhắc nhở mọi người, dịp tết là chúng ta được nghỉ ngơi,đây cũng là dịp chúng ta có nhiều thời gian để lo phần hồn. Và lúc nay ngồi lại xem xét những gì còn thiếu xót với mọi người, đặc biệt là có lỗi với Chúa. Trong năm mới Tân Mão nay, chúng ta cầu nguyện nhiều hơn, để xin Thiên Chúa tha thứ và ban nhiều hồng ân.Kết lễ Cha xứ chúc mọi người được bình an trong Chúa, và xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta được hồn an xác mạnh.