Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Gx Phú Hòa: “Đêm Hồng Ân “
Gx Phú Hòa: “Đêm Hồng Ân “

Gx Phú Hòa: “Đêm Hồng Ân “

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

” Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương”

Phú Hòa-lúc 21:30 ngày 24-12-2010. Sau chương trình Thánh ca, “đêm canh thức mừng Chúa giáng sinh” tiếp đến là lễ nửa đêm. Và đêm nay, các nhà thờ trên khắp thế giới vang lên lời ca của các thiên thần trong đêm giáng sinh năm xưa:

” Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương” Trong thánh lễ, Cha sở chia sẻ về tình yêu thương cao cả của Thiên Chúa dành cho loài người. Qua việc Ngôi Hai nhập thể làm người, lời hát của các thiên thần chính là sứ điệp của Chúa từ trời cao gửi xuống. Lời bài hát này nối kết đất với trời. Vì yêu thương nhân loại, Ngài tự nguyện trở nên một trẻ thơ, và sinh ra trong một nơi tối tăm, nghèo hèn, nơi chỉ có bò, lừa và các mục đồng. Qua những hình ảnh đơn sơ ấy, Cha sở mong muốn mọi người, sống yêu thương nhau hơn.