Khu giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm đọc kinh tháng Mân Côi

Khu giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm đọc kinh tháng Mân Côi

Khu Giáo IV Đức Mẹ Vô Nhiễm - Mar 24/03/2014

Ban điều hành KG4 đọc kinh tháng Mân Côi

Tháng 10 là Tháng Mân Côi dâng kính Mẹ Maria. Trong tháng này, Giáo Hội mời gọi người tín hữu dâng lên Mẹ Thiên Chúa những lời kinh, để nhờ Mẹ tạ ơn Thiên Chúa về những ơn lành Ngài đã ban cho bản thân, gia đình, Giáo hôi. Ban điều hành khu giáo 4 tổ chức đọc kinh luân phiên trong các hộ trong khu giáo.

Hình: Văn Thọ