Kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Phanxico kế Vị Thánh Phêrô (13-03-2013)

Kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Phanxico kế Vị Thánh Phêrô (13-03-2013)

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ - Mar 13/03/2021

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được chọn làm Đấng kế vị thánh Phê-rô (13/3/2013).

Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

 

 

Thân mời qúi vị xem lại  lễ  đăng quang của Gáo hoàng Phanxico