Lịch Phụng Vụ Tháng 3. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng 3. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho quyền lợi của phụ nữ. Xin cho tất cả mọi nền văn hoá đều biết tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của phụ nữ.

Ý truyền giáo: Cầu cho ơn gọi. Xin cho có nhiều người trẻ biết đón nhận lời mời gọi của Chúa mà dâng hiến cuộc đời cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là "con của bác thợ mộc". Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

1/3

01/02

X

Thứ Bảy đầu tháng.

Gc 5,13-20 ; Mc 10,13-16.

2

2

X

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.

Is 49,14-15 ; 1Cr 4,1-5 ; Mt 6,24-34.

3

3

X

Thứ Hai.

1Pr 1,3-9 ; Mc 10,17-27.

4

4

Tr

Thứ Ba. Thánh Casimirô. Lễ nhớ.

1Pr 1,10-16 ; Mc 10,28-31.

MÙA CHAY

"Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối" (AC 27).

 

 

 

 

LƯU Ý:
Về luật giữ chay và kiêng thịt
a) Giáo Luật điều 1251 dạy: "Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt"

b) Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: "Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay", và điều 97 khoảng 1 quy định: "Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên".

c) Luật kiêng thịt "Buộc những người từ 14 tuổi trọn" (Giáo Luật điều 1252).

5

5

Tm

LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV.

Ge 2,12-18 ; 2Cr 5,20-6,2 ; Mt 6,1-6.16-18.

6

6

Tm

Thứ Năm đầu tháng.

Đnl 30,15-20 ; Lc 9,22-25.

7

7

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Is 58,1-9a ; Mt 9,14-15.

8

8

Tm

Thứ Bảy. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ (Tr).

Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32.

9

09

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.

St 2,7-9; 3,1-7 ; Rm 5,12-19 (hay Rm 5,12.17-19) ; Mt 4,1-11. (Không cử hành lễ Thánh Phanxica Rôma, nữ tu).

10

10

Tm

Thứ Hai.

Lv 19,1-2.11-18 ; Mt 25,31-46.

11

11

Tm

Thứ Ba.

Is 55,10-11 ; Mt 6,7-15.

12

12

Tm

Thứ Tư.

Gn 3,1-10 ; Lc 11,29-32.

13

13

Tm

Thứ Năm.

Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m.r-t] ; Mt 7,7-12.

(Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng 2013)

14

14

Tm

Thứ Sáu.

Ed 18,21-28 ; Mt 5,20-26.

15

15

Tm

Thứ Bảy

Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48

16

16

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II.

St 12,1-4a ; 2Tm 1,8b-10 ; Mt 17,1-9.

17

17

Tm

Thứ Hai. Thánh Patriciô, giám mục.

Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38.

18

18

Tm

Thứ Ba. Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.

s 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12.

19

19

Tr

Thứ Tư. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

2Sm 7,4-5a.12-14a.16 ; Rm 4,13.16-18.22 ; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

20

20

Tm

Thứ Năm.

Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31.

21

21

Tm

Thứ Sáu.

St 37,3-4.12-13a.17b-28 ; Mt 21,33-43.45-46.

22

22

Tm

Thứ Bảy.

Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32.

23

23

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III.

Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

(Không cử hành lễ Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục).

24

24

Tm

Thứ Hai.

2V 5,1-15a ; Lc 4,24-30.

25

25

Tr

Thứ Ba. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.

Is 7,10-14; 8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38.

LƯU Ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: "Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người", thì bái gối (IM 137).

26

26

Tm

Thứ Tư.

Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19.

27

27

Tm

Thứ Năm.

Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23.

28

28

Tm

Thứ Sáu.

Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34.

 

29

29

Tm

Thứ Bảy.

Hs 6,1-6 ; Lc 18,9-14.

30

30

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV.

Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.

1Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

31

01/03

Tr

Thứ Hai.

Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54.