MẸ THEO CON DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

MẸ THEO CON DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Jul 25/07/2015

MẸ THEO CON

DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

Con ơi Mẹ lên núi

Chiều tím đồi hoang sơ

Lòng Mẹ đau vời vợi

Bên Mẹ thánh Gio-an.

Mẹ tới chân thập giá

Trên đỉnh đồi Can vê

Hai tên trộm tên cướp

Bị treo giữa hai bên.

Mẹ tự đi tới đó

Gôn-go-tha mời Mẹ

Mẹ đồng công cứu thế

Dưới chân Chúa Giêsu.

Canvê chiều hoang tím

Chúa trối thánh Gio-an

Rồi Gioan theo Mẹ

Đường truyền giáo thênh thang.

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi Năm 2008.

Bài viết cũ hơn