Trong mùa chay, ý thức về con người mình

Trong mùa chay, ý thức về con người mình

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 10/03/2015

Trong mùa chay, ý thức về con người mình để sống tốt hơn.
Sau đây xin giới thiệu là 2 bài thơ của HSN:

XÁCH ĐÈN

den

Xách đèn sáng chói giữa ban ngày.
May gặp được người sống thẳng ngay.
Không bạc, không bài không dối trá.
Chẳng thâm chẳng nịnh chẳng men say.
Khôn ngoan nhẫn nại tài cần kiệm,
Phục vụ, thanh liêm giỏi xở xoay.
Mến vợ thương chồng tình phu phụ,
Kính trên nhường dưới, khó tìm thay!

Ayunpa, 1995
HSN

HÃY HOÁN CẢI

den 1

“Hãy cao thượng”, khởi đầu người quân tử,
“Hãy biết mình”, khởi điểm của hiền nhân,
“Hãy đổi đời”, trách nhiệm của phàm trần,
Để đáp lại lời kêu mời của Chúa.
“Hãy hoán cải”: bỏ lòng tham bạc của,
Lòng hận thù, oán ghét những đam mê,
Thói hót trên, người dưới lại khinh chê,
Dạ ích kỷ, say sưa nạn cờ bạc.
“Hãy đổi mới” để đời người hoan lạc,
Trong yêu thương tha thứ với nụ cười,
Lòng khiêm nhường hòa nhã với tình người,
Và quảng đại, chu toàn phần nghĩa vụ.
Một nhiệm thể chúng ta cùng tự thú,
Lỗi lầm chung, khuyết điểm thiếu sót riêng,
Van xin Ngài, xuống phước với ơn thiêng
Để xứng đáng hưởng nhờ mùa Chay Thánh.

Ayunpa, 1995
HSN

Bài viết cũ hơn