THỨ HAI, TUẦN 3 MÙA CHAY : TIÊN TRI

THỨ HAI, TUẦN 3 MÙA CHAY : TIÊN TRI

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 06/03/2015

THỨ HAI, TUẦN 3 MÙA CHAY

(Lc 4, 24-30).

TIÊN TRI

Thành Na-za-réth hôm nay,

Hội đường Chúa đến, đắng cay muộn phiền.

Quê hương từ chối chủ chiên,

Giê-su Cứu Thế, nhân hiền viếng thăm.

Tiên tri xuất hiện bao năm,

Chẳng màng tiếp đón, xa xăm vọng chờ.

Ê-li-a đến nương nhờ,

Nơi nhà bà góa, bên bờ Si-đon.

Ê-li-sê đợi mỏi mòn,

Naa-man chữa trị, là con xứ người.

Dân làng hiểu ý từng lời,

Hội đường phẫn nộ, xin mời Chúa ra.

Triền đồi dân chúng hét la,

Xô Người xuống vực, mong là chết đi.

Tiến qua giữa họ mà đi,

Uy quyền Chúa tỏ, từ bi hải hà.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

Bài viết cũ hơn