Mừng Sinh Nhật Đức Maria Bổn mạng Legio Mariae

Mừng Sinh Nhật Đức Maria Bổn mạng Legio Mariae

Legio Mariae - Sep 10/09/2017

Nhân dịp lễ mừng Sinh Nhật Đức Maria và cũng là Bổn mạng của Hội Legio Mariae giáo xứ Phú Hòa ngày 8-9-2017. Vào lúc 17 giờ Cha sở  Antôn cùng cộng đoàn giáo xứ  hiệp  cùng anh chị em Hội Legio cung nghinh trọng thể Mẹ Maria sau đó dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn qua Thánh lễ mừng Bổn mạng tại nhà thờ Phú Hòa.

Thánh lễ tạ ơn do Cha sở  Antôn đồng thời là Cha Linh giám cử hành. Ngài chúc mừng và nhờ Mẹ Maria chuyển cầu xin Chúa ban ơn lành bình an cho các thành viên hoạt động, tán trợ cùng quý vị ân nhân Hội Legio Mariae giáo xứ.

Các hội viên Legio Mariae được gọi là quân binh dưới sự chỉ huy của Nữ Tướng Maria. Đạo binh Mariae này  được thành lập để phục vụ Giáo Hội. Các hội viên là những chiến sĩ dấn thân làm việc Tông đồ bác ái cách đa dạng.

Trong Thánh lễ Cha Antôn nhắn nhủ các hội viên : “ Đặt dưới sự che chở của Mẹ Maria các hội viên hãy sống tin tưởng phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Trở thành những chiến sĩ của Mẹ Maria luôn xông pha, cương quyết, dũng cảm dấn thân chiến đấu tránh xa tội lỗi hăng say mang tình yêu thương bác ái đến với những người đau khổ chung quanh.Trung thành vững bước trong việc Tông đồ trong suốt cuộc đời của mình”.

TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ HỘI LEGIO MARIAE –  HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ

ĐẠO BINH ĐỨC MẸ hay còn gọi là LEGIO MARIAE

* Là một tổ chức có hệ thống, quy cũ và kỷ luật chặt chẽ.
* Là một đoàn thể TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN được GIÁO HỘI phê chuẩn và đặt trực thuộc Giáo Quyền.
* Hội đoàn nầy được thành lập để phục vụ Giáo Hội trong cuộc chiến dai dẳng với quyền lực tội ác và thế gian.
* Hội viên được gọi là QUÂN BINH.

CHỦ ĐÍCH

* Thánh hóa bản thân để xứng đáng với nữ tướng của mình là Trinh nữ Maria Nữ Vương Thiên Đàng do sự Trung Tín, Đức Độ và Can Đảm.
* Tinh thần của Legio là tinh thần của Mẹ Maria. Hội viên phải rèn luyện những đức tính:

KHIÊM NHƯỜNG, VÂNG PHỤC, HÃM MÌNH, BỎ Ý RIÊNG, CHỊU NHẪN NHỤC NHẤT LÀ NHỮNG ĐỨC TÍNH SIÊU VIỆT CỦA MẸ.

* Dấn thân tham gia công tác tông đồ, đặt mình dưới sự xử dụng của Giáo Quyền. Quanh vị Linh Mục có một nhóm người tận tụy chia sớt công việc lao nhọc với người là hình bóng Chúa Kitô.
* Gây nên một lớp men trong xã hội.

NGUỒN GỐC

Legio Mariae được thành lập ngày 07/09/1921 tại Tổng Giáo Phận Dulin, Ái Nhĩ Lan do ông Frank Duff sáng lập. Đây là PRAESIDIUM đầu tiên. (Praesidium nghĩa là một Đơn vị của Legio)

Trước danh xưng và hoạt động của Legio Mariae, Đức cố Thánh Cha XI đã dùng một câu vắn tắt để khen ngợi tổ chức mới mẻ nầy: “LEGIO MARIAE, Danh hiệu khéo chọn biết bao!”

LEGIO MARIAE NGÀNH VIỆT NAM

Praesidium đầu tiên lấy danh hiệu “ĐỨC BÀ LÊN TRỜI” được thành lập ngày 12/08/1948 tại xứ Hàm Long, Hà Nội do Đức cố Hồng Y đệ nhất Giuse Maria Trịnh Như Khuê lúc bấy giờ là Cha Sở xứ Hàm Long và là Cha Linh Giám cho Legio. Vào những năm đầu thập niên 1950 Legio Mariae đã hình thành lan rộng khắp cả nước Việt Nam.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhân vào link

Bài & Hình: Văn Chung