[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XXIII TN- A Với Chủ Đề Có Thầy Ở Giữa.

Bài giảng hàng tuần - Sep 10/09/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIII  TN – A với chủ đề Có Thầy Ở Giữa do Cha sở Antôn chia sẻ.