Nên Ở Đâu Trong Trận Động Đất?

Nên Ở Đâu Trong Trận Động Đất?

Chia Sẻ - Mar 24/03/2014

Tôi đã trườn bò trong 875 toà nhà đã bị đổ sập, làm việc với các đội cấp cứu từ 60 nước, thành lập các đội cấp cứu tại một số nước, và tôi là thành viên của nhiều đội cấp cứu của nhiều nước.

Nên Ở Đâu Trong Trận Động Đất?

ĐOẠN TRÍCH TỪ BÀI BÁO CỦA DOUG COPP: "TAM GIÁC CỦA SỰ SỐNG"