QÚY CHA PHỤ TRÁCH MỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ PHÚ HÒA

QÚY CHA PHỤ TRÁCH MỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ PHÚ HÒA

Lược Sử Giáo Xứ - Apr 23/04/2017

VÀ QUÝ VỊ CỰU VIÊN CHỨC 

 

-Năm 1957 khoảng 11 gia đình Công giáo định cư tại Ấp Phú Trung. Xã Phú Thọ Hòa, Quận Tân Bình, xin Cha Tôma Phạm Ngọc Biểu chánh xứ Phú Bình cho được gia nhâp Giáo xứ Phú Bình.

Năm 1959 Cha Tôma Phạm Ngọc Biểu cho bầu tân Ban hành  giáo, và thành lập họ đạo mới lấy tên là Họ Phú Hòa thuộc Giáo xứ Phú Bình .

  Vị Trùm tiên khởi của Họ đạo Phú Hòa là ông Nguyễn Văn Bính. Kế đến là ông Cosma Hoàng Như Hảo.

  Từ 1965-1967: ông Vũ Đình Chúc làm Trùm họ

  Từ 1967-1969: ông Hoàng Văn Chỉ, làm Trùm họ

  Từ 1969-1973: ông Giuse Hòang Trọng Do Trùm Chánh

  Trùm phó kiêm Thủ quỹ: ông Dominico Trần Văn Thận

Năm 1971  Họ đạo mua đất xây Nhà thờ.

– Ngày 16/12/1972: Khởi công xây dựng nhà thờ  Họ Phú Hòa

– Ngày 1/5/1973: Khánh thành và chọn Thánh Giuse Thợ làm bổn mạng

Năm 1973 Cha Polvala Hòa người Pháp giúp bổn Đạo người hoa ở Họ Phú Hòa

-Từ 1973-1983: ông Cosma Hòang Văn Cung -Trùm Chánh

 Quản giáo nam: ông Giuse Nguyễn Đình Phi; Quản giáo nữ : Bà Anna Vũ Thị Tuất.

Năm 1978 Cha Antôn Nguyễn Quang Bạch làm Chánh Xứ Phú Bình thay Cha Tôma Phạm  ngọc Biểu về hưu vì lý do sức khỏe

 Từ 1983-1990 :- Trùm chánh :ông Gioakim Vũ Văn Giản.

Ngày 5/5/1988: Trùng tu chuyển nhà thờ ngang thành nhà thờ dọc

 Từ 1990-1993 : Trùm Chánh ông Cosma Hoàng Trọng Liêm

 Trùm Phó I : ô Cosma Nguyễn Văn Viên; Trùm phó II :ô Giuse Nguyễn Đình Chúc

Thời gian này Đại trùng tu Thánh Đường Phú Hòa nên bổ sung thêm:

    Thủ quỹ: ô Giuse Hòang Văn Khải; Thư ký & kế toán: ô Giuse Hoàng Xuân Bảo

-Ngày 26/4/1991: Khánh thành đại trùng tu và mở rộng nhà thờ lần II

-Năm 1991 Cha Antôn Nguyễn Quang Bạch thuyên chuyển về Giáo xứ Tân Hiệp.

Cha Giuse Nguyễn Văn Châu hạt trưởng Phú Thọ quản nhiệm.

-Ngày 27/9/1991: Giáo họ Phú Hòa trở thành giáo xứ Phú Hòa

Đến 7-9-1991 Cha Đaminh Vũ Nguyên Thiều phụ trách Phú Hòa.

Năm 1993 Cha Giuse Đinh Quang Thịnh đăc trách Phú Hòa .

    Ô Cosma Nguyễn Văn Việt: phụ trách phòng Thánh – ô Giuse Nguyễn Văn Khải: thủ quỹ

    Ô Hoàng Xuân Bảo : thư ký ; ô Nguyễn Văn Tuất : trật tự ; ô  Nguyễn Đình Chúc : xây dựng.

Ngày 06-2-1994. Bầu đại diện Khu Giáo:

Ngày 29-5-1994 Cha Đaminh Vũ Nguyên Thiều, đề cử  4 vị Đại diện Phú Hòa, nhiệm kỳ 3 năm, từ 1-6-1994 đến 1-6-1997 gồm:

Trưởng : ô. Cosma Nguyễn Văn Việt.; Phó: ô Giuse Hoàng Văn Khải

Ủy viên 1: ô Lại Thế Viêm ; Ủy viên 2: ô Nguyễn Văn Tuất.

     Năm 1995. bổ sung  ô.Giuse Nguyễn Văn Cường  

Ngày 25-11-1996 Cha Giuse Đinh Quang Thịnh thôi đặc trách Phú Hòa

Ngày 9-12-1996 Cha Đaminh Trần Đức Công đặc trách Phú Hòa

    Năm 1997 ô Trưởng Nguyễn Văn Việt qua đời, ô Giuse Hoàng Văn Khải thay.

    – Ngày 05-4-1998 Cha Đaminh Trần Đức Công, tổ chức bầu Ban thường vụ HĐMV.

Chủ tịch : ô Giuse Hoàng Văn Khải ; Phó:ô Giuse nguyễn văn Cường

Phó: ô Phanxico Nguyễn Văn Trinh ; Thư ký: Giuse Hoàng Xuân Bảo

Thủ quỹ: -Bà Maria Hoàng Trọng Chất 

Ngày 26-5-1998 Cha Đaminh Trần Đức Công, tổ chức bầu Hội Đồng Giáo xứ, và chon Thánh bổn mạng cho các Khu giáo.

   I-Ban Thường vụ:

      Chủ tịch:  ô. Giuse Hòang Văn Khải; Phó  nội:   ô. Phanxi cô Nguyễn văn Trinh

      Phó ngọai : ô.Giuse Nguyễn Văn Cường ; Thư ký : ô .Giuse Hoàng Xuân Bảo

      Thủ quỹ :   bà Maria Hoàng Trọng Chất

   II-Ban Điều hành các Khu giáo chọn Thánh Bổn Mạng

Khu giáo I:   Bổn mạng Thánh Phêrô

Khu giáo II : Bổn mạng Thánh Tôma tiến sĩ (Sau là Thánh Giuse Bạn Đức Maria)

Khu giáo III: Bổn mạng Thánh Martin

Khu giáo IV: Bổn mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm

Khu giáo V:  Bổn mạng Thánh Phaolô trở lại

Khu giáo VI: Bổn mạng Chúa Giêsu Thánh Thể (Sau là Thánh Phanxico Xavie) 

Tháng 9-1999, Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh về đặc trách Giáo xứ Phú Hòa

Ban Thường vụ: từ 2000 đến 2007

 Chủ tịch:  ô. Cosma Nguyễn văn Viễn; Phó nội: ô.Đaminh Nguyễn văn Hiếu

 Phó ngọai :  ô.Giuse Nguyễn Văn Cường; Thư ký ; ô GioanBt Lê văn Lợi

Thủ quỹ : bà Maria Hoàng Trọng Chất