Suy Tôn Thánh Giá Trong Tối Thứ Sáu Tuần Thánh

Suy Tôn Thánh Giá Trong Tối Thứ Sáu Tuần Thánh

Tin Giáo Xứ - Apr 15/04/2017

Thánh Giá là bằng chứng Chúa Giêsu tiếp tục bênh vực cho chúng ta trên Nước Trời. Thánh Phaolô Tông Đồ nói: “Sự nâng lên trên cây Thập Giá ngụ ý và báo trước việc Chúa lên Trời. Ngài là Đấng ra trước Thiên Chúa để bênh vực chúng ta” ( Dt 9, 24; Giáo Lý 662 ).

 

===> Quý vị xem thêm Album hình xin nhấm vào link