Thánh lễ mừng kính Thánh Nữ Cécilia

Thánh lễ mừng kính Thánh Nữ Cécilia

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Vào lúc 17:30 thứ sáu ngày 22/11/2013 giáo xứ Phú Hòa cử hành thánh lễ mừng kính thánh nữ Cécilia, hôm nay ca đoàn Cécilia mừng bổn mạng.

Vào lúc 17:30 thứ sáu ngày 22/11/2013 giáo xứ Phú Hòa cử hành thánh lễ mừng kính Thánh nữ Cécilia, hôm nay ca đoàn Cécilia mừng bổn mạng.

Xin click vào đầy nghe bài giảng 

Quý vị xem thêm hình xin click vào đây

Ảnh : Martin Đức

Audio: GioanKim Hải