MƯỜI THƯƠNG KÍNH DÂNG CHA

MƯỜI THƯƠNG KÍNH DÂNG CHA

Tháng Các Đẳng Linh Hồn - Mar 24/03/2014

  cha va con

Một thương cha đã sinh con!

Hai thương cha đã mỏi mòn, xanh xao!

       Ba thương cha đã cần lao

Nuôi con ăn học như bao nhiêu người!

       Bốn thương cha vẫn tươi cười

Cày sâu, cuốc bẫm, chai mười ngón tay!

       Năm thương cha đã hăng say

Tăng gia sản xuất tối ngày chưa thôi!

       Sáu thương cha đổ mồ hôi

Ngoài bàu bủa lưới cho nồi canh ngon…!

       Bảy thương cha đã la con

Cho con chăm học, không còn ham chơi!

       Tám thương dưới ánh sao trời

Cha còn chẻ lạt rã rời tay chân!

       Chín thương cha đã ân cần

Kính yêu, đùm bọc mẫu thân tới già!

       Mười thương cha chạy bôn ba

Tìm mua vật liệu xây nhà cho con!

       Tình thương Phụ-Tử vo tròn

Dù cho dương thế không còn bóng cha!

Đaminh Phan văn Phước

Kính mời nghe: Cầu cho Cha Mẹ 2 – YouTube