Thánh lễ Mừng Kính Thánh Phêrô và Phaolô

Thánh lễ Mừng Kính Thánh Phêrô và Phaolô

Khu Giáo I Thánh Phêrô - Jun 30/06/2016

Hôm nay ngày 29 thánh 06 năm 2016, hòa chung niềm vui cùng Giáo Hội, Giáo xứ  tổ chức thánh lễ Mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ. Đặc biệt Giáo khu I nhận Thánh cả Phêrô làm Bổn mạng.

Quý vị xem thêm album hỉnh xin nhấn vào link
 

BBT đang tiếp tục cập nhập