Thứ Ba Tuần Thánh

Thứ Ba Tuần Thánh

Tin Giáo Xứ - Mar 31/03/2018

Vào lúc 19g thứ Ba Tuần Thánh ngày 27-3-2018, tại Thánh đường Phú Hòa, Công đoàn giáo xứ đã Ngắm và dâng hạt  suy ngẫm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu.

Quý vị xem thêm hình xin nhấn vào link đây