Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Tủ lạnh với những nam châm
Tủ lạnh với những nam châm

Tủ lạnh với những nam châm

Chia Sẻ - Mar 24/03/2014

Tôi giải thích rõ ràng để cảnh báo bạn, với mức độ nghiêm trọng của vụ án. Khi bạn đã đọc các nội dung, tất cả mọi người có thể hành động phù hợp.

Tủ lạnh với những nam châm

 
Tôi  giải thích rõ ràng để cảnh báo bạn, với mức độ nghiêm trọng của vụ án. Khi bạn đã đọc các nội dung, tất cả mọi người có thể hành động phù hợp.
 
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton, đã phát hiện ra một cái gì đó được coi là đáng sợ

 

Trong nhiều tháng,họ nuôi hai nhóm chuột với 2 loại thực phẩm:
Một nhóm thực phẩm được lưu trữ trong tủ lạnh,thuong và nhom khác với thực phẩm được lưu trữ trong tủ lạnh co gan một số nam châm trang trí dán cửa.
 
Mục đích của nghiên cứu là để xem làm thế nào bức xạ điện từ ảnh hưởng đến nam châm thực phẩm.
Đáng ngạc nhiên và sau khi nghiên cứu lâm sàng nghiêm ngặt, họ lưu ý rằng: nhóm các con chuột tiêu thụ thực phẩm phát ra bởi các nam châm có lớn hơn 87% nguy cơ phát triển ung thư hơn so với nhóm khác. Nam châm gắn liền với bất kỳ thiết bị (thiết bị) kết nối để tăng dòng điện tiêu thụ điện năng của thiết bị để tăng lực điện từ của điện trường của thiết bị.
 
Tất cả chúng ta đều có một hoặc nhiều nam châm trên tủ lạnh là một yếu tố trang trí không xa, chúng ta có thể nghi ngờ chúng là nguy hiểm. NHƯNG  LÀ chết người. Nó là nguy hiểm để chơi với các lực lượng của thiên nhiên và năng lượng. Nếu bạn có một nam châm, loại bỏ nó và đưa nó đi xa khoi bất kỳ thực phẩm.
 
Không giải thích được Chính phủ Tây Ban Nha hoặc quốc gia khác, đã không đưa ra một thông điệp cảnh báo, nhưng nhờ có Internet và thiện chí của tất cả, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.