Video – Tại sao Giáo Hoàng muốn gọi mình là Phanxicô

Video – Tại sao Giáo Hoàng muốn gọi mình là Phanxicô

Chuyên Mục Đức Giáo Hoàng - Aug 23/08/2014

Mặc dù đã làm Giáo Hoàng được hơn một năm qua, nhưng cho đến nay vẫn có một số người còn phân vân thắc mắc, chưa hiểu tại sao ngài chọn danh hiệu Phanxicô?

Mặc dù đã làm Giáo Hoàng được hơn một năm qua, nhưng cho đến nay vẫn có một số người còn phân vân thắc mắc, chưa hiểu tại sao ngài chọn danh hiệu Phanxicô? Và là Phanxicô nào, Phanxicô Xavier, Phanxicô de Sales, hay là Phanxicô Assisi? Và đặc biệt nhiều người vẫn chưa rõ nguyên nhân và mục đích chọn danh hiệu Giáo Hoàng Phanxicô của ngài để làm gì. Đoạn video ngắn sau đây là lời của chính ĐTC Phanxicô giải thích rõ về những vấn đề vừa nêu:

Theo Dongten