Anh nhìn vào mắt em!

Anh nhìn vào mắt em!

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

ông nông dân nói, anh vừa mới nói là anh nhìn vào mắt cô ta là anh thấy tất cả còn gì ……. anh ta ???

Có một ông nông dân có một con bò đi lạc mất mấy ngày rồi mà tìm không thấy,ông ta mệt quá và nghỉ dưới một gốc cây ,trong thời gian ông đang nghỉ thì có một cặp tình nhân đi tới đó tâm sự thì ông ta bất ngờ nghe anh ta nói em ơi !!! mỗi lần anh nhìn vào mắt em là anh thấy tất cả ,ông nông dân mừng quá liền nhờ anh , anh ơi tôi bị mất một con bò mà tìm chưa thấy anh làm ơn nhìn dùm tôi cái, anh ta liền trả lời làm sao mà tôi tìm cho ông được, ông nông dân nói, anh vừa mới nói là anh nhìn vào mắt cô ta là anh thấy tất cả còn gì ……. anh ta ???