[Audio] 100 Truyện Tích Mân Côi 1 – 20

[Audio] 100 Truyện Tích Mân Côi 1 – 20

Tháng Mân Côi - Oct 07/10/2014

 100 Truyện Tích Mân Côi 1 – 20


TRUYỆN TÍCH 1 : Đức Mẹ đi tu 15 năm

TRUYỆN TÍCH 2 : 1 linh hồn hiện về xin gia nhập Hội Mân Côi

TRUYỆN TÍCH 3 : Bị chém đầu mà còn được xưng tội rước lễ.

TRUYỆN TÍCH 4 : Con khỉ trung thành với chủ nhà

TRUYỆN TÍCH 5 : Ghì chặt tội nhân, không cho đến pháp trường.

TRUYỆN TÍCH 6 : Chuỗi hạt Mân Côi với nhà bác học Louis Pasteur

TRUYỆN TÍCH 7 : Tràng chuỗi Mân Côi cứu em bé 12 tuổi khỏi bị quỷ ám

TRUYỆN TÍCH 8 : Chuỗi hạt Mân Côi với vua Galicia

TRUYỆN TÍCH 9 : Toan tính cướp nữ tu về làm vợ, thi được ơn ăn năn hối cải.

TRUYỆN TÍCH 10 : Bức thư không có địa chỉ

TRUYỆN TÍCH 11 : Chuỗi Mân Côi với các danh nhân

TRUYỆN TÍCH 12 : Bán linh hồn cho ma quỷ, nhưng đến phút chót thì xù…

TRUYỆN TÍCH 13 : 15 lời hứa cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi

TRUYỆN TÍCH 14 : 59 lới hứa cho những ai mang chuỗi hạt Mân Côi

TRUYỆN TÍCH 15 : Bỏ lỡ cơ hội mà không được gặp Đức Mẹ.

TRUYỆN TÍCH 16 : Thày bùa ngải lần chuỗi Mân Côi

TRUYỆN TÍCH 17 : Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ

TRUYỆN TÍCH 18 : Chuỗi hạt Mân Côi với người lính lê dương Pháp

TRUYỆN TÍCH 19 : Chuỗi Mân Côi với cô y tá Đức Quốc xã

TRUYỆN TÍCH 20 : Chuỗi hạt Mân Côi với tên tử tù Đức quốc Xã