Lễ Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

Lễ Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

Tháng Mân Côi - Oct 02/10/2015

KinhManCoi_1

I. Lịch sử Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Lm Thêôphilê

Lễ Đức Mẹ Mân Côi đến từ lễ Đức Maria Chiến thắng do Đức Giáo Hoàng Piô V lập nên để tưởng niệm cuộc thắng trận của đội hải thuyền Công giáo trên quân Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lépante ngày 7 tháng 10 năm 1571. Đức Giáo Hoàng Grégoire XIII vào năm 1573 nâng lên hàng lễ buộc cho giáo phận Rôma và các hiệp hội Mân côi. Mãi tới năm 1716 Đức Giáo Hoàng Clément IX mới cho ghi lễ này vào lịch phụng vụ và cử hành vào Chúa nhật đầu tháng 10 để mừng cuộc chiến thắng chống quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Peterwardein bên xứ Áo.

Từ ngữ “Chuỗi” đến từ gốc có nghĩa là “vòng hoa”, còn từ “Mân Côi” còn được gọi là triều thiên của Đức Maria được thấy bắt nguồn từ thời Trung cổ. Người ta thường kết thành các vòng hoa hồng hay ngọc trai và để dưới tượng Đức Trinh nữ.

Sau này Chuỗi gồm một trăm năm mươi kinh Kính mừng là một trăm năm mươi bông hồng hay một trăm năm mươi Thánh vịnh, vì chuỗi Mân Côi được coi như tập thánh vịnh về Đức Mẹ, cũng giống như một trăm năm mươi thánh vịnh để tôn vinh ca tụng và cầu xin cùng Chúa vậy.

Chính các tu sĩ dòng Đa Minh đã truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ qua việc lần hạt Mân Côi từ thế kỷ XV như chúng ta thấy ngày nay, nghĩa là chia làm ba chuỗi, mỗi chuỗi năm chục kinh suy ngắm về một số các mầu nhiệm liên quan đến các niềm vui, nỗi thương khó và các điều mừng. Linh mục dòng Đa Minh Alain de la Roche (1424-1475) người Pháp thuôïc miền Bretagne, đã lập ra các Hội Mân Côi ở tỉnh Douai. Từ thế kỷ XVI, các ĐGH chính thức giao cho dòng Đa Minh nhiệm vụ rao giảng về chuỗi Mân Côi và thành lập các hội Mân Côi.

Và chúng ta biết, Đức Giáo Hoàng Goan Phaolô II đã thêm vào chuỗi Mân Côi 5 mầu nhiệm Sự Sáng.

II. Phần suy niệm

MỤC LỤC

1. Chuỗi Mân Côi

2. Đức Mẹ Mân Côi (Nguyễn Đức Tuyên)

3. Kinh kính mừng (Lm Lê Phú Hải)

4. Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? (Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB)

5. Phương thuốc thần diệu (Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà)

6. Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Antôn Trần Thế Phiệt DCCT)

7. Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (Giêrônimô Nguyễn Văn Nội)

8. Maria, người nữ Thánh Thể (ĐTGM. Ngô Quang Kiệt)

9. Kinh Mân Côi – Lời kinh kỳ diệu (ĐGM. Vũ Duy Thống)

10. Mẹ Mân Côi – Mẹ chiến thắng (ĐGM. Vũ Duy Thống)

11. Bài học quan trọng của kinh Mân Côi (Lm. Trần Ngà)

12. Tháng Mân Côi: Nhớ lời Đức Mẹ nhắn nhủ (Gm GB. Bùi Tuần)

13. Cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi (ĐGM. Bùi Tuần)

14. Tình Mẫu Tử của Đức Ma-ri-a (Lm Inhaxiô Hồ Thông)

15. Maria thật dịu hiền (Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT)