[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Mar 14/03/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C