[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Jun 07/06/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.