[Audio Thánh Lê] Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – Năm B Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - May 31/05/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm B 

Audio: Vicente Phạm Văn Lượng