[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM B THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Jan 10/01/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.