[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - May 24/05/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ  Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm A do Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm Dòng Ngôi Lời chia sẻ.