[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG-B THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - May 23/05/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.