[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - May 31/05/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.