[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG CHỦ ĐỀ BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THẾ NÀY NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Dec 24/12/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng Chủ Đề Bởi Đâu Tôi Được Thế Này Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.