[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG CHỦ ĐỀ PHẢI CANH THỨC NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Dec 06/12/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A Chủ Đề Phải Canh Thức do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.