[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C Thánh Lễ Rạng Sáng

Bài giảng hàng tuần - Nov 29/11/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C