[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II MÙA CHAY CHỦ ĐỀ ĐÂY LÀ CON TA YÊU DẤU NĂM B THÁNH LỄ SÁNG.

Bài giảng hàng tuần - Feb 25/02/2018

  Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B Chủ Đề Đây Là Con Ta Yêu Dấu do Cha sở Antôn chia sẻ.