[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG CHỦ ĐỀ ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Dec 10/12/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng Chủ Đề Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa Năm C do Cha Giuse Qui Dòng Thừa Sai Việt Nam chia sẻ.