[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C Thánh Lễ Rạng Sáng

Bài giảng hàng tuần - Dec 06/12/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C