[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ CHIÊN THIÊN CHÚA NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Jan 19/01/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II Thường Niên Chủ Đề Chiên Thiên Chúa Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.